1. press

  press är ett samlingsnamn på tryckta massmedier, alltså tidningar, tidskrifter med mera.
 2. Myndigheten för press, radio och TV

  Myndigheten för press, radio och TV är en statlig myndighet som ska se till att press, radio och TV följer de regler som gäller för att publicera och sända material till allmänheten. 

 3. torv

  torv är en jordart som bildas av växtdelar som bara delvis har förmultnat.
 4. njure

  njure är ett av kroppens reningsorgan.

 5. dragspel

  dragspel är en typ av blåsinstrument där tonen bildas av luft som pressas ur en luftlåda, en bälg.
 6. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 7. förbränningsmotor

  förbränningsmotor betyder egentligen ”motor med inre förbränning”.
 8. bergarter

  bergarter är berg och stenar som består av en eller flera olika mineral.
 9. spänning

  spänning är ett mått som används i samband med elektricitet.
 10. brosk

  brosk är en sorts vävnad i kroppen som liknar ben men är mjukare och elastiskt.