1. pubertet

  pubertet är de förändringar som sker i kroppen och psyket när en människa blir könsmogen.

 2. äggcell

  äggcell eller ägg kallas den honliga könscellen.

 3. hypofys

  hypofys är ett litet men viktigt organ i hjärnan.
 4. spermie

  spermie, eller sädescell, är den hanliga könscellen.

 5. zink

  zink är en blåvit, ganska mjuk metall.
 6. äggstock

  äggstock är ett organ där äggceller mognar.
 7. barn

  barn är vi människor från det att vi har fötts till dess att vi har blivit vuxna.
 8. migrän

  migrän är en dunkande huvudvärk som gör mycket ont.
 9. menstruation

  menstruation, eller mens, är en blödning från underlivet som kvinnor får ungefär var fjärde vecka.
 10. könshormoner

  könshormoner är hormoner som bildas i äggstockar hos honor och i testiklar hos hanar.