1. queerteori

    queerteori är olika teorier som menar att sådant som man tycker är självklart och normalt och kallar naturligt egentligen inte är det.
  2. RFSL

    RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är en organisation som arbetar för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queera personers rättigheter.