1. råka

  råka är en fågel.
 2. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 3. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 4. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.
 5. myt

  myt är en religiös berättelse som förklarar varför världen ser ut som den gör.
 6. dödsstraff

  dödsstraff innebär att en domstol dömer en människa till döden.
 7. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.

 8. Odysseus

  Odysseus var i den grekiska gudasagan kung på den lilla ön Ithaka.
 9. Dante Alighieri

  Dante Alighieri var en italiensk författare som levde på medeltiden.
 10. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.