1. röta

  röta är nedbrytning av material som är eller har varit levande.
 2. mycel

  mycel är ett nätverk av fina celltrådar som finns hos svampar.
 3. jute

  jute är en flera meter hög växt som man odlar framför allt i Indien och Bangladesh.
 4. ek

  ek är ett träd.