1. sökare

  sökare är på en kamera det hjälpmedel som man använder för att rikta in kameran mot det motiv man vill fotografera.
 2. Indien

  Indien är ett land i södra Asien.

 3. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 4. Hanuman

  Hanuman är en gud inom hinduismen.
 5. tamburin

  tamburin är ett musikinstrument som består av en cirkelrund ram med ett skinn spänt över den.
 6. inventering

  inventering är en undersökning av vilka djur, växter och andra organismer som finns i ett visst område i naturen. Man kan också inventera icke-levande delar av naturen, till exempel vilka typer av berggrunder som finns i ett visst område.

 7. målarkonst

  målarkonst är konst där man målar med färg på en yta.
 8. sadelgjord

  sadelgjord är ett vävt textilband som dras under buken på hästen för att spänna fast sadeln.
 9. massförstörelsevapen

  massförstörelsevapen kallas sådana vapen som verkar över mycket stora områden och som inte heller skiljer på civila och militära mål.
 10. vattenpass

  vattenpass är ett instrument som man använder för att se om ett föremål ligger vågrätt eller är lodrätt.