1. rea

  rea är den vardagliga benämningen på realisation.
 2. realisation

  realisation inom ekonomin innebär att man säljer ut varor till ett lägre pris än det vanliga priset under en begränsad tid.
 3. realist

  realist är en person som håller sig till det som verkligen går att genomföra.
 4. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.
 5. reallön

  reallön anger vad lönen är värd, det vill säga hur mycket man kan köpa för pengarna, se lön.
 6. reaktorolycka

  reaktorolycka är en olycka där en kärnreaktor skadas, till exempel i ett kärnkraftverk eller på en atomubåt, se kärnenergiolycka.
 7. reaktorsäkerhet

  reaktorsäkerhet är sådant man gör för att förhindra olyckor i en kärnreaktor, se kärnenergisäkerhet.
 8. reaktionär

  reaktionär betyder bakåtsträvande.
 9. reaktoravfall

  reaktoravfall är använt bränsle och annat radioaktivt avfall från reaktorer i kärnkraftverk.
 10. reaktorbränsle

  reaktorbränsle är bränsle i en kärnreaktor och detsamma som kärnbränsle.