1. redskap

  redskap är ett hjälpmedel som man använder när man ska utföra ett arbete eller tillverka något.
 2. Josef Stalin

  Josef Stalin var en sovjetisk politiker och Sovjetunionens kommunistiske diktator från slutet av 1920-talet till sin död 1953.

 3. stenåldern

  stenåldern är det arkeologiska namnet på människans äldsta tid på jorden från det att man började göra stenredskap.
 4. häst

  häst, eller tamhäst, är sedan årtusenden ett av människans viktigaste husdjur.

 5. järnåldern

  järnåldern är en period i förhistorien då man gjorde redskap och vapen av järn.
 6. bronsåldern

  bronsåldern är den period i forntiden som kommer efter stenåldern.

 7. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 8. cykel

  cykel är ett fordon som drivs med pedaler.
 9. artificiell intelligens

  artificiell intelligens är konstgjord intelligens i form av datorsystem som försöker ”härma” den mänskliga hjärnan.

 10. kilskrift

  kilskrift är en sorts skrift med tecken som är uppbyggda av trekantiga, smala kilar.