1. kristall

  kristall är ett fast ämne där atomerna är ordnade i ett regelbundet, geometriskt mönster.
 2. salt

  salt är ett annat ord för koksalt eller natriumklorid.

 3. decibel

  decibel är en enhet för att mäta volymen på ett ljud.
 4. ljudstyrka

  ljudstyrka är ett mått på hur starkt eller hur svagt ett ljud är.

 5. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.
 6. klimatstation

  klimatstation är en väderstation där man mäter till exempel temperaturen så noggrant och regelbundet att man kan använda resultaten för att studera klimatet.
 7. fast lön

  fast lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och inte beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 8. rörlig lön

  rörlig lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och som beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 9. kvasikristall

  kvasikristall är ett fast material där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt i förhållande till varandra, men där det geometriska mönstret mellan atomerna inte upprepas.
 10. vågor

  vågor är svängande rörelser som går regelbundet upp och ner, fram eller tillbaka.