1. resande

  resande är en folkgrupp som troligen har samma ursprung som romerna.
 2. respekt

  respekt är ungefär att visa eller känna att man värdesätter någon eller någons egenskaper.
 3. reservgenerator

  reservgenerator är en generator som ska starta om den ordinarie strömförsörjningen på en viss plats upphör.
 4. restriktion

  restriktion är en regel som begränsar handlingsfriheten i ett samhälle.
 5. resonanslåda

  resonanslåda, eller ljudlåda, är en ihålig låda hos främst stränginstrument, till exempel gitarr och violin.
 6. resurs

  resurs är en tillgång, något som är bra att ha.
 7. resolution

  resolution är ett uttalande av en internationell organisation, till exempel FN.
 8. reservoar

  reservoar är en behållare som man kan hämta material från.
 9. resonans

  resonans är när något svänger eller vibrerar i takt med något annat.
 10. resistor

  resistor är en elektrisk komponent som finns i många elektriska och elektroniska sammanhang.