1. reva

  reva eller utlöpare är en smal stam som växer ut från den del av en växt som finns närmast marken.
 2. korallrev

  korallrev är grund i varma hav som byggts av skelett från djur som kallas koraller eller koralldjur.

 3. Småland

  Småland är det största landskapet i Götaland.
 4. vindkraftverk

  vindkraftverk är en anläggning där man använder vindenergi för att framställa el.
 5. Berchtesgaden

  Berchtesgaden är ett berglandskap i delstaten Bayern i Tyskland.
 6. Titanic

  Titanic hette fartyget som gick under i världens säkert mest kända fartygsolycka, på kvällen den 14 april 1912.
 7. decimalsystemet

  decimalsystemet var ett system av måttenheter som infördes i Sverige 1855.
 8. Bastiljen

  Bastiljen var en medeltida fästning i Paris som stormades och revs under franska revolutionen.
 9. Ljungbyhed

  Ljungbyhed är en tätort i Klippans kommun i Skåne och har cirka 2 100 invånare.

 10. fortplantning

  fortplantning är när djur, växter och andra levande organismer bildar avkomma.