1. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag är den lag som godkändes av riksdagen 1734.
 2. Charles Darwin

  Charles Darwin är en av världens mest kända naturforskare.
 3. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 4. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 5. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.

 6. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 7. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 8. Birka

  Birka var under vikingatiden en viktig handelsplats på Björkö i Mälaren.

 9. Juda rike

  Juda rike är det rike som uppstod vid kungariket Israels delning, se Juda.
 10. Bysantinska riket

  Bysantinska riket var ett stort rike vid östra Medelhavet och Svarta havet under slutet av antiken och medeltiden.