1. Audhumbla

  Audhumbla är en ko i fornnordisk religion.
 2. dagg

  dagg är vattendroppar som har bildats av vattenångan som finns i luften.
 3. kondensation

  kondensation innebär omvandling av gas till vätska eller till fast ämne.
 4. Ymer

  Ymer var en jätte i fornnordisk religion.
 5. fornnordisk religion

  fornnordisk religion är ett namn för de religioner som fanns i Norden före kristendomen, alltså fram till cirka 1000-talet.