1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. sägen

  sägen är en kort berättelse som lär ut något eller varnar för något.
 3. ribosom

  ribosom [uttalas ribbåså´m] är en partikel i en levande cell där proteiner tillverkas. Man kan säga att ribosomerna är cellens proteinfabriker.
 4. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 5. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 6. coronavirus

  coronavirus är en grupp virus.

 7. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 8. mitokondrie

  mitokondrie [uttalas mitåkå´ndrie] är en organell, det vill säga ett miniorgan inuti en levande cell. Mitokondrier sköter cellandningen i alla celler som har cellkärna och som kan andas med hjälp av syrgas.
 9. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 10. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.