1. sätesmuskel

  sätesmuskel är egentligen en grupp med tre muskler som man använder när man rör höften, bland annat när man reser sig upp från sittande.
 2. Säter

  Säter är centralort i Säters kommun i Dalarna och har cirka 4 400 invånare.
 3. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 4. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen är ett gemensamt namn på en rörelse som bestod av olika organisationer som arbetade för de svartas rättigheter i USA.

 5. bil

  bil är ett motorfordon i form av en personbil, buss eller lastbil.
 6. Afrikanska unionen

  Afrikanska unionen är en politisk och ekonomisk samarbetsorganisation för länder i Afrika.

 7. Nederländerna

  Nederländerna, eller Holland som det ofta kallas, är ett land i nordvästra hörnet av Europas fastland.

 8. Bloemfontein

  Bloemfontein är en stad i Sydafrika med 609 000 invånare.
 9. Genève

  Genève är en stad i Schweiz med 191 600 invånare, ungefär som Uppsala.
 10. ljus

  ljus är fotoner av olika energi som bildar elektromagnetiska vågor.