1. nirvana

  nirvana är det högsta målet inom buddhismen och innebär det totala utslocknandet.
 2. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 3. pliktetik

  pliktetik betyder ungefär att göra rätt är att följa vissa plikter.
 4. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.
 5. källkritik

  källkritik är att noggrant granska texter, bilder, filmer, ljud och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita på källan.

 6. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 7. protestantism

  protestantism är en riktning inom kristendomen.
 8. regeletik

  regeletik handlar om att göra rätt genom att följa regler.
 9. klimatförändring

  klimatförändring är förändringar i klimatet, alltså det som sker med vädret under många års tid.

 10. besjälning

  besjälning  är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man beskriver saker, platser eller naturen som levande eller mänskliga.