1. segregation

  segregation innebär att olika grupper människor bor på olika platser i samma stad.

 2. segelödlor

  segelödlor är en grupp kräldjur som levde för 318–251 miljoner år sedan.
 3. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 4. segelsport

  segelsport är tävlingar i segling.
 5. korståg

  korståg kallas de krigståg som kristna kungar, stormän och riddare företog mot folk som uppfattades som fiender till den katolska kyrkan.
 6. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 7. segelduk

  segelduk är en stark och hållbar väv som bland annat används till segel på båtar.
 8. segling

  segling är att ta sig fram på sjön med hjälp av vinden.
 9. hundraårskriget

  hundraårskriget kallas en period av krig mellan England och Frankrike som varade drygt 100 år, från 1337 till 1453.
 10. Gustav III

  Gustav III var kung av Sverige 1771–1792.