1. Selma Lagerlöf

  Selma Lagerlöf var en svensk författare som föddes 1858 och dog 1940.
 2. sele

  sele är en utrustning för hästar så att de ska kunna dra vagnar och redskap.
 3. sexuell selektion

  sexuell selektion är en typ av naturligt urval där valet av sexualpartner styr hur en viss egenskap förändras.
 4. antioxidant

  antioxidant kallas ett ämne som kan skydda mot syreradikaler.
 5. mineralämnen

  mineralämnen kallas grundämnen som finns i naturen och som är nödvändiga för levande organismer.
 6. jordbruk

  jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin.
 7. Vindelälven

  Vindelälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.

 8. nötkött

  nötkött är kött från nötkreatur, både från kor och tjurar, men inte från kalvar.
 9. spårämne

  spårämne är ett ämne som det finns väldigt lite av i ett prov, till exempel ett blodprov, ett urinprov eller ett vattenprov från en sjö.
 10. bristsjukdom

  bristsjukdom är en sjukdom som uppstår därför att kroppen inte får tillräckligt av något visst ämne.