1. kameleont

  kameleont är namnet på olika små ödlor som finns i varma länder, särskilt i Afrika.
 2. folkomröstning

  folkomröstning innebär att alla röstberättigade medborgare får rösta i en politisk fråga.

 3. bågskytte

  bågskytte är en idrott där man skjuter med pil och båge utomhus eller inomhus.
 4. kikarsikte

  kikarsikte är en siktanordning som används vid vissa vapen för att öka träffsäkerheten.
 5. gevär

  gevär är ett skjutvapen som hanteras med båda händerna.
 6. amfetamin

  amfetamin är en drog som tillverkas på laboratorium. Amfetamin används i sällsynta fall även som läkemedel.
 7. Beaufortskalan

  Beaufortskalan är en skala som anger vindstyrka.
 8. stopplikt

  stopplikt är en trafikregel som betyder att en förare är skyldig att stanna vid stoppskylt.
 9. sportskytte

  sportskytte är tävling i gevärsskytte, pistolskytte, lerduveskytte och viltmålsskytte.
 10. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.