1. mekanisk rening

  mekanisk rening innebär att man renar avloppsvatten med hjälp av galler och silar.
 2. hajar

  hajar är en grupp broskfiskar.
 3. Mjölby

  Mjölby är centralort i Mjölby kommun i Östergötland och har cirka 12 000 invånare.
 4. kemisk rening

  kemisk rening innebär att man använder kemiska ämnen för att rena avloppsvatten.
 5. valar

  valar är däggdjur som lever hela sitt liv i vatten och som är anpassade till att leva så.
 6. mesosaurier

  mesosaurier är en grupp små vattenlevande kräldjur som levde för 299–270 miljoner år sedan.
 7. filter

  filter är ett hjälpmedel för att sila bort fasta partiklar som är blandade med en vätska eller en gas.
 8. blåval

  blåval är världens största djur.

 9. reningsverk

  reningsverk, eller avloppsreningsverk, är en anläggning där man renar avloppsvatten.