1. Sinai

  Sinai är ett berg på Sinaihalvön i Egypten.
 2. Sinaihalvön

  Sinaihalvön är en trekantig halvö som sitter ihop med både Afrika och Asien.
 3. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 4. Frank Sinatra

  Frank Sinatra var en amerikansk sångare och skådespelare.

 5. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 6. nationell minoritet

  nationell minoritet kallas en minoritet som har blivit erkänd och fått särskilda rättigheter i ett land.

 7. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 8. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 9. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 10. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.