1. sinne

  sinne är förmågan att uppfatta en retning och omvandla den till en upplevelse.
 2. sinnescell

  sinnescell är en cell som kan stimuleras med till exempel ljus eller ljud och då skickar en nervimpuls in i nervsystemet.
 3. sinnesorgan

  sinnesorgan är en sorts organ som talar om för nervsystemet hos människor och andra djur att det händer något i eller utanför kroppen.
 4. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 5. sinnesrörelse

  sinnesrörelse är ett annat namn på emotion.
 6. de fem sinnena

  de fem sinnena är hörsel, känsel, luktsinne, smaksinne och synsinne.
 7. balanssinne

  balanssinne är det sinne som känner av kroppens läge och hur den rör sig.

 8. luktsinne

  luktsinne är det sinne som människor och djur känner lukt med.

 9. estetik

  estetik är ett ämne där man studerar hur människor uppfattar något med sina sinnen.
 10. form

  form är inom konst det yttre och konkreta som man tydligt ser i ett konstverk.