1. diffusion

  diffusion innebär att mikroskopiska partiklar sprider sig av sig själva.

 2. Romeo och Julia

  Romeo och Julia är det unga kärleksparet i William Shakespeares pjäs Romeo och Julia.
 3. Pax Romana

  Pax Romana kallades en period av fred som rådde i romerska riket från kejsar Augustus till Marcus Aurelius.
 4. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 5. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 6. emulsion

  emulsion är en blandning av en eller flera vätskor som inte kan lösa sig i varandra.
 7. Loke

  Loke är en av varelserna i fornnordisk religion.
 8. extraktion

  extraktion är ett sätt att få ut ett eller flera speciella ämnen ur en blandning.
 9. papper

  papper är en tunn filt av fibrer av cellulosa.
 10. Parkinsons sjukdom

  Parkinsons sjukdom är en sjukdom som drabbar hjärnan.