1. Hannibal

  Hannibal var en ledare och militär från Karthago som levde på 200-talet före Kristus.
 2. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 3. nervcell

  nervcell är en cell som skapar och skickar vidare signaler i kroppens nervsystem.
 4. hjärna

  hjärna är ett organ och en del av nervsystemet.

 5. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 6. Cicero

  Cicero var en romersk politiker, talare och författare under antiken.
 7. triangelhandeln

  triangelhandeln är ett ord för handeln över Atlanten under 1600-talet och 1700-talet.
 8. vakuol

  vakuol [uttalas vackuå´l] är en bubbla som innehåller vätska. Den finns i celler som har cellkärna.
 9. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 10. organsystem

  organsystem är flera organ i kroppen som samarbetar.