1. Karl X Gustav

  Karl X Gustav var kung av Sverige 1654–1660.
 2. herrgård

  herrgård är en stor, påkostad byggnad på landet.
 3. Milano

  Milano är Italiens näst största stad och landets viktigaste industristad och dess finanscentrum.
 4. istider

  istider är perioder i jordens historia då stora delar av landytan har varit täckta av is.
 5. torp

  torp var förr ett litet hus med lite åkermark.
 6. Narkissos

  Narkissos är en figur i den grekiska mytologin.
 7. jagare

  jagare är ett medelstort och mångsidigt användbart örlogsfartyg.
 8. paleolitikum

  paleolitikum är det arkeologiska namnet på den äldsta och längsta delen av jägarstenåldern.
 9. Kyoto

  Kyoto är en stad i Japan och har 1,5 miljoner invånare.
 10. universitet

  universitet är en skola för högre utbildning och forskning i Sverige.