1. förorening

  förorening är ämnen som blivit över när man framställt något eller använt det och som sprids där man inte vill ha det.
 2. markförorening

  markförorening är ett ämne som förekommer i marken i så stor mängd att det kan skada människor, djur och växter.
 3. loppor

  loppor är insekter som lever av att suga blod.
 4. snö

  snö är en form av nederbörd.
 5. polyetylentereftalat

  polyetylentereftalat, förkortas PET, hör till gruppen polyestrar och är en termoplast.
 6. stelkramp

  stelkramp är en sjukdom som orsakas av en bakterie som finns i naturen, bland annat i jord.
 7. realism

  realism betyder att vara medveten om verkligheten.
 8. biologisk rening

  biologisk rening innebär att man använder bakterier eller andra mikroorganismer för att rena avloppsvatten.
 9. mekanisk rening

  mekanisk rening innebär att man renar avloppsvatten med hjälp av galler och silar.
 10. Po

  Po är Italiens längsta flod.