1. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 2. industriella revolutionen

  industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.
 3. Bangkok

  Bangkok är huvudstad i Thailand och har 5,7 miljoner invånare.
 4. kretslopp

  kretslopp är en rörelse i cirkel som pågår hela tiden, till exempel jordens kretslopp kring solen.
 5. antibiotika

  antibiotika är läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier.

 6. hattar och mössor

  hattar och mössor kallades de politiska partierna i Sverige under frihetstiden.
 7. revolution

  revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas.

 8. sömn

  sömn är en form av vila.
 9. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 10. kvantmekanik

  kvantmekanik är ett slags bild eller föreställning, kort sagt en teori, om atomernas, molekylernas och atomkärnornas värld.