1. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 2. sociala medier

  sociala medier är ett samlingsnamn på de olika sätt som människor kan kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud.

 3. socialliberalism

  socialliberalism är en riktning inom liberalismen som betonar samhällets ansvar för de svagaste och sämst ställda, se liberalism.
 4. socker

  socker är ett slags kolhydrater som smakar sött.

 5. socialbidrag

  socialbidrag är ett äldre ord för försörjningsstöd.
 6. socialisation

  socialisation  är ett begrepp inom ämnet samhällsvetenskap som betyder hur man formar sin identitet.

 7. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, eller Socialdemokraterna, är ett politiskt parti i Sverige.

 8. socialen

  socialen är ett vardagligt namn på de sociala myndigheterna, se socialtjänst.
 9. socken

  socken är ett geografiskt område i Sverige.
 10. socialtjänst

  socialtjänst är det stöd som kommunen ger till invånare som behöver hjälp och inte kan få det på något annat sätt.