1. socialtjänst

  socialtjänst är det stöd som kommunen ger till invånare som behöver hjälp och inte kan få det på något annat sätt.
 2. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 3. FN

  FN eller Förenta Nationerna är en internationell organisation för fred och säkerhet i världen och för samarbete mellan länder.

 4. KRAV

  KRAV är en förening i Sverige som arbetar för att man ska framställa mat på ett ekologiskt sätt.
 5. hälsa

  hälsa är ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt.

 6. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 7. kön

  kön är ett ord som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer beroende på vilken sorts könsceller de har.
 8. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 9. könsidentitet

  könsidentitet är det kön man själv upplever att man har, oberoende av vilket biologiskt och socialt kön andra anser att man har.
 10. nätverk

  nätverk är ett ord som förekommer inom flera olika områden.