1. sot

  sot är fasta avlagringar från bränsle som bildas där man eldar.
 2. sotare

  sotare är en person som arbetar med att rensa bort sot från skorstenar och andra platser där man eldar.
 3. sotning

  sotning innebär att man gör ren skorstenen eller den plats där man eldar (eldstaden) från sot.
 4. sothöna

  sothöna är en fågel.
 5. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 6. eld

  eld är förbränning som sker med öppen låga.
 7. brandgrav

  brandgrav är det arkeologiska ordet för gravar med brända eller kremerade kroppar.
 8. hemliga språk

  hemliga språk är konstgjorda språk som talas när man vill att utomstående inte ska förstå.
 9. kosmetika

  kosmetika är ett samlingsnamn på smink, hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter.
 10. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.