1. sotare

  sotare är en person som arbetar med att rensa bort sot från skorstenar och andra platser där man eldar.
 2. sot

  sot är fasta avlagringar från bränsle som bildas där man eldar.
 3. krut

  krut är ett explosivt ämne som kan brinna och utveckla varma gaser i slutna utrymmen utan att det finns syre.
 4. eld

  eld är förbränning som sker med öppen låga.
 5. sotning

  sotning innebär att man gör ren skorstenen eller den plats där man eldar (eldstaden) från sot.
 6. brandgrav

  brandgrav är det arkeologiska ordet för gravar med brända eller kremerade kroppar.
 7. hemliga språk

  hemliga språk är konstgjorda språk som talas när man vill att utomstående inte ska förstå.
 8. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.
 9. kosmetika

  kosmetika är ett samlingsnamn på smink, hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter.
 10. Gästrikland

  Gästrikland är ett litet landskap i sydöstra Norrland.