1. fokus

  fokus betyder när man talar om linser och speglar detsamma som brännpunkt.
 2. spegelteleskop

  spegelteleskop kallas en (stor) kikare som samlar in ljus huvudsakligen med hjälp av speglar i stället för linser.
 3. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 4. konvex spegel

  konvex spegel är en spegel med krökt yta där utsidan är speglande.
 5. konkav spegel

  konkav spegel är en spegel med krökt yta där insidan är speglande.
 6. fylgja

  fylgja är en dubbelgångare till en människa enligt fornnordisk religion.
 7. kinesisk mat

  kinesisk mat är mat som lagas enligt traditioner från Kina.

 8. kikare

  kikare är apparater som ger en förstorad bild av saker långt borta.

 9. uniform

  uniform är en klädsel som används av personer inom samma samhällsgrupp, till exempel inom vissa yrken.
 10. brännpunkt

  brännpunkt har att göra med optiska linser eller speglar.