1. stabil

  stabil är den som är stadig och som inte ändrar sig så lätt.
 2. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 3. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 4. population

  population är alla växter eller djur av en art som finns inom ett begränsat område vid en bestämd tidpunkt.

 5. ekologisk stabilitet

  ekologisk stabilitet är hur tillståndet i naturen varierar med tiden.
 6. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 7. molekylförening

  ––molekylförening är när två atomer av olika grundämnen delar sina valenselektroner med varandra och bildar en molekyl.

 8. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.
 9. neutron

  neutron är en elektriskt neutral partikel som tillsammans med protoner bygger upp atomkärnan.

 10. kovalent bindning

  kovalent bindning är en typ av kemisk bindning mellan atomer.