1. stad

  stad är en stor ort där husen ligger tätt och där många människor bor.
 2. stadsstat

  stadsstat är ett land som består av en stad och området närmast runt staden.
 3. stadslagen

  stadslagen var den lag som gällde i städer i Sverige från mitten av 1300-talet till 1736.
 4. Kamomilla stad

  Kamomilla stad är skapad av den norske författaren Thorbjørn Egner i hans bok Folk och rövare i Kamomilla stad.
 5. stadsklimat

  stadsklimat är det klimat som är typiskt för en stad eller en stor tätort.
 6. stadkant

  stadkant är en smal kant ytterst på varje sida i en vävnad.
 7. stadsbyggnad

  stadsbyggnad är att planera och arbeta med miljön i städer. 

 8. stadsdelsnämnd

  stadsdelsnämnd kallas en kommundelsnämnd i Stockholm och Göteborg.
 9. stadgar

  stadgar, grundläggande regler för till exempel en förening, se förening.
 10. Stadion

  Stadion i Stockholm byggdes till OS i Stockholm 1912.