1. stat

  stat kan vara ett geografiskt område, alltså ett land som ofta har ett gemensamt styre.

 2. statare

  statare var jordbruksarbetare som var anställda på stora gårdar och gods i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet.

 3. staten

  staten är den offentliga makten på riksnivå i ett land, se stat.
 4. Statens kärnkraftinspektion

  Statens kärnkraftinspektion, SKI, var tidigare en statlig myndighet som kontrollerade att kärnkraftverk byggs och drivs på ett säkert sätt.
 5. Statens strålskyddsinstitut

  Statens strålskyddsinstitut, SSI, var tidigare en statlig myndighet som kontrollerade att människor och miljö inte utsätts för skadlig strålning.
 6. Statens biografbyrå

  Statens biografbyrå var från 1911 till 2010 en statlig myndighet som granskade och bedömde all film som skulle visas för allmänheten.
 7. statsskuld

  statsskuld är de pengar som den svenska staten är skyldig till exempel andra länder.
 8. statsbudget

  statsbudget är en beräkning i förväg av statens inkomster och utgifter under ett år, budgetår.
 9. statskyrka

  statskyrka är ett kristet trossamfund där staten har stort inflytande.
 10. statistik

  statistik innebär att man räknar och mäter olika intressanta saker och skriver upp alltihop i tabeller.