1. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 2. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 3. cykloper

  cykloper, eller kykloper, var enögda jättar i grekiska sagor.
 4. myggor

  myggor är insekter som finns i hela världen.

 5. Antarktis

  Antarktis är en kontinent och en världsdel som består av landmassan runt Sydpolen.
 6. saltsyra

  saltsyra är en giftig, starkt frätande och färglös syra och en viktig kemikalie inom industrin.
 7. encelliga djur

  encelliga djur kallas också urdjur.
 8. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.
 9. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.

 10. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.