1. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 2. översvämning

  översvämning innebär att mark tillfälligt kommer under vatten.
 3. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 4. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 5. högkonjunktur

  högkonjunktur innebär att ekonomin i ett land går bra.
 6. penningpolitik

  penningpolitik är de åtgärder som en centralbank vidtar för att påverka den ekonomiska utvecklingen i samhället.

 7. trosbekännelser

  trosbekännelser är mycket korta sammanfattningar av det allra viktigaste i en religion.
 8. konjunktur

  konjunktur har att göra med om ekonomin går bra eller dåligt, om det råder goda eller dåliga tider.
 9. kärnvapen

  kärnvapen är bomber, projektiler och robotvapen som använder kärnladdningar.

 10. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.