1. tidvatten

  tidvatten innebär att havsvatten omväxlande och regelbundet kommer in mot och drar sig bort från en kust.
 2. rauk

  rauk är strandpelare som finns på Gotland och Öland.
 3. transformator

  transformator är en anordning som ändrar spänningen på en växelström.

 4. kopplingsschema

  kopplingsschema är en ritning som visar hur de olika komponenterna (beståndsdelarna) i en elektrisk apparat är hopkopplade med varandra.
 5. flygplan

  flygplan är en flygmaskin med stela (fasta) vingar.
 6. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 7. blod

  blod är en vävnad som strömmar runt i blodkärlen i kroppen. Blodet består av blodceller och vätskan som blodcellerna finns i.

 8. vittring

  vittring är när berg och sten bryts ner och faller sönder.

 9. spänning

  spänning är ett mått som används i samband med elektricitet.
 10. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.