1. straff

  straff är en påföljd som en person döms till i form av fängelse eller böter, se brottspåföljd.
 2. straffbar

  straffbar innebär att man kan dömas till ett straff för ett brott, se straffbarhetsålder.
 3. straffrätt

  straffrätt är den del av juridiken som handlar om brott och straff.
 4. straffbarhetsålder

  straffbarhetsålder innebär att man kan dömas till ett straff för ett brott.
 5. straffmyndig

  straffmyndig är ett ord som förr användes för straffbar, se straffbarhetsålder.
 6. brottspåföljd

  brottspåföljd är ett straff eller någon annan påföljd för ett brott.
 7. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 8. Nemesis

  Nemesis är den grekiska gudinnan för hämnd eller straff.
 9. dagsböter

  dagsböter är ett straff, en brottspåföljd, som innebär att man tvingas betala pengar.
 10. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.