1. sur

  sur är en kemisk benämning på en vattenlösning där pH är lägre än 7.
 2. sura

  sura är ett kapitel i Koranen, islams heliga skrift.
 3. sur nederbörd

  sur nederbörd är regn eller snö som är surare än naturlig nederbörd.
 4. pH

  pH är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är.

 5. vildapel

  vildapel är ett träd.
 6. försurning

  försurning betyder att mark- eller vattenområden fått lägre pH.
 7. citron

  citron är en växtart som är släkt med apelsin.
 8. pH-värde

  pH-värde är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är.
 9. Luxemburg

  Luxemburg är ett land i västra Europa.

 10. bromtymolblått

  bromtymolblått, förkortas BTB, är ett färgämne som visar om en vattenlösning är sur, neutral eller basisk.