1. resonans

  resonans är när något svänger eller vibrerar i takt med något annat.
 2. frekvens

  frekvens är ett begrepp som talar om hur ofta saker och ting inträffar.
 3. tonhöjd

  tonhöjd är ett mått på hur hög eller låg en ton är.

 4. hertz

  hertz är enheten för frekvens.
 5. klocka

  klocka är en vardaglig benämning på det som egentligen heter ur.
 6. vibration

  vibration är när något i snabb takt rör sig fram och tillbaka, upp eller ner, på ett mer eller mindre regelbundet sätt.
 7. radio

  radio innebär att man sänder och tar emot ljud, bilder, text eller annan information med hjälp av radiovågor.
 8. växelström

  växelström är en elektrisk ström som hela tiden regelbundet ändrar riktning.
 9. ljud

  ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.

 10. våg

  våg är en rörelse som regelbundet går upp och ner eller fram och tillbaka.