1. textilfärgning

  textilfärgning är när man behandlar ett textilmaterial med ett färgpigment som finns kvar i materialet under lång tid.
 2. korsett

  korsett är ett underplagg som också kallas snörliv.
 3. äggcell

  äggcell eller ägg kallas den honliga könscellen.

 4. membran

  membran [uttalas memmbrán] kallas den tunna vägg eller hinna som finns ytterst i levande celler. Ibland använder man i stället orden cellmembran och plasmamembran.

 5. makaker

  makaker är en grupp apor med sexton arter.
 6. insektsätande växter

  insektsätande växter är växter som fångar och äter insekter och andra smådjur.
 7. brännässla

  brännässla är en växt som finns i hela Sverige.

 8. London

  London är Storbritanniens huvudstad och största stad.

 9. försurning

  försurning betyder att mark- eller vattenområden fått lägre pH.
 10. björnbär

  björnbär är ett svart bär som är släkt med hallon i växtfamiljen rosväxter.