1. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 2. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 3. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 4. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 5. korruption

  korruption är när någon missbrukar sin ställning för egen vinning, till exempel genom att ta emot mutor.
 6. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 7. diktatur

  diktatur är ett styrelsesätt som innebär att en person eller en viss grupp människor har all makt.

 8. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 9. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 10. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.