1. aktivt kol

  aktivt kol är ett svart, kornigt kolpulver.
 2. Cubakrisen

  Cubakrisen var en allvarlig politisk kris 1962.

 3. indunstning

  indunstning är ett sätt att ta bort vätska från en lösning av ett ämne.
 4. lagstiftning

  lagstiftning är sättet att skapa nya lagar och ändra eller ta bort gamla lagar.
 5. filtrering

  filtrering är en metod att skilja ut fasta ämnen eller partiklar från en vätska eller gas.
 6. åderlåtning

  åderlåtning var en gammal metod att behandla sjukdomar.
 7. Wikipedia

  Wikipedia är ett internationellt uppslagsverk på internet. Uppslagsverket finns på olika språk, till exempel engelska, spanska, franska, polska, japanska och svenska.

 8. konservering

  konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.

 9. biologisk rening

  biologisk rening innebär att man använder bakterier eller andra mikroorganismer för att rena avloppsvatten.
 10. schimpanser

  schimpanser är de människoapor som mest liknar oss människor.