1. hand

  hand kallas den kroppsdel som sitter längst ut på armen.
 2. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.

 3. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 4. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.
 5. avfall

  avfall kallas de rester som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med, till exempel tömda glasflaskor och använda batterier.
 6. återvinning

  återvinning är när man använder gammalt material för att tillverka nya saker.

 7. reningsverk

  reningsverk, eller avloppsreningsverk, är en anläggning där man renar avloppsvatten.

 8. eutrofiering

  eutrofiering innebär att tillgången på näring ökar i ett naturområde, till exempel i en sjö.
 9. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen är arkeologernas namn på de stora förändringar som blev då jägarna och samlarna under stenåldern började med odling och boskapsskötsel.
 10. radikaler

  radikaler är inom kemin en förening (ett ämne) som innehåller ett ojämnt antal elektroner.