1. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 2. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 3. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 4. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 5. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 6. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 7. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 8. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 9. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 10. jom kippur

  jom kippur (eller yom kippur) är en viktig högtid inom judendomen.