1. Tage Erlander

  Tage Erlander var partiledare för socialdemokraterna och statsminister 1946–1969.
 2. Tage Danielsson

  Tage Danielsson var författare, regissör och skådespelare.
 3. tagel

  tagel är det grova, långa och ganska styva håret från manen och svansen hos hästar.
 4. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 5. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. Moder Teresa

  Moder Teresa var en kristen missionär som verkade i Indien.

 8. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 9. Per Albin Hansson

  Per Albin Hansson var partiledare för socialdemokraterna från 1925 och statsminister från 1932 till sin död 1946.
 10. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.