1. midnattssol

  midnattssol är ett fenomen i polartrakterna sommartid vilket innebär att solen inte går ned under horisonten under nattens lopp.
 2. asteroid

  asteroid är en himlakropp som går i en bana runt solen mellan planeterna Mars och Jupiter.
 3. ufo

  ufo är en förkortning för engelska unidentified flying object, ’oidentifierat flygande föremål’.
 4. mesolitikum

  mesolitikum är det arkeologiska namnet på sista delen av jägarstenåldern i norra Europa och Norden.