1. tal

  tal är en rad ljud som betyder något.
 2. positivt tal

  positivt tal är ett tal som är större än noll (>0).
 3. negativt tal

  negativt tal är ett tal som är mindre än noll (<0).
 4. naturligt tal

  naturligt tal kallas de tal som är ett positivt heltal eller talet 0, alltså talen 0, 1, 2, 3 och så vidare.
 5. rationellt tal

  rationellt tal är ett tal som kan skrivas som kvoten mellan två heltal, p/ q, där q inte får vara lika med noll.
 6. talspråk

  talspråk är den form av ett språk som man använder när man talar.

 7. talgoxe

  talgoxe är en fågel.
 8. taltrast

  taltrast är en fågel.
 9. talibaner

  talibaner är anhängare till en militär och religiös rörelse i Afghanistan och Pakistan.
 10. talman

  talman kallas den som är ordförande i riksdagen.