1. regi

    regi är den samordning som sker av olika saker när man gör en film eller sätter upp en teaterpjäs eller operaföreställning.
  2. Eslöv

    Eslöv namn på både kommun och centralorten i Eslövs kommun.