1. temperatur

  temperatur är ett mått på graden av värme, alltså hur varmt något är.

 2. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 3. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.
 4. Afghanistan

  Afghanistan är ett land i Asien.

 5. fossila bränslen

  fossila bränslen är bränslen som mest består av kolföreningar och som är rester av djur och växter som levde för länge sedan.

 6. Australien

  Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.

 7. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 8. Grekland

  Grekland är ett land i södra Europa.

 9. katalysator

  katalysator är ett ämne som sätter i gång eller skyndar på en kemisk reaktion, men som själv inte förbrukas i reaktionen.
 10. växthusgas

  växthusgas är en gas som finns i atmosfären och som bidrar till växthuseffekten.